Liên chi Đoàn

Công tác phát triển Đảng

3/6/2014 3:31:39 PM
                   Đoàn thanh niên là tổ chức chính trị xã hội do ĐCSVN sáng lập,lãnh đạo và rèn luyện. Vì vậy, Đoàn Thanh niên xác định rằng đoàn viên thanh niên là “cánh tay đắc lực và là đội dự bị tin cậy của Đảng”. Công tác tham gia xây dựng Đảng vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự lớn lao đối với thanh niên và tổ chức Đoàn. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong LCĐ đóng vai trò hết sức quan trọng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng cũng như sự phát vững chắc của LCĐ.

Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua LCĐ đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước rộng rãi trong đoàn viên thanh niên là sinh viên cũng như đoàn viên là cán bộ giảng viên. Qua đó, góp phần hình thành lý tưởng, động cơ vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, LCĐ còn khuyến khích, động viên sinh viên tham gia tích cực vào các chương trình hành động mà Đoàn trường đề ra như tham gia các hội thi văn nghệ, thi tìm hiểu về Đảng, pháp luật, tham gia đội xung kích tình nguyện, tình nguyện hè … Thông qua các hoạt động đó LCĐ cùng với Đoàn trường lựa chọn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Cụ thể: trong thời gian vừa qua LCĐ đã làm hồ sơ đề nghị công nhận cảm tình Đảng cho hơn 10 sinh viên, 03 giảng viên; kết nạp được 04 Đảng viên, nâng tổng số Đảng viên trong LCĐ lên 05 đảng viên.

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ 3/6/2014 3:25:02 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình