Lý lịch khoa học

GVC.TS. Nguyễn Đình Hùng

7/4/2017 3:48:27 PM
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
1. Bản thân
Họ và tên khai sinh: Nguyễn Đình Hùng
Nam, nữ : Nam
Sinh ngày: 19 - 7 - 1968; Nơi sinh : Quảng Bình
Quê quán : Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An
Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không
Ngày vào Đảng (nếu có): 23 - 8 - 2005
Diện chính sách (thương binh, con gia đình liệt sỹ, vùng sâu, vùng xa - nếu có
thì ghi): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Chức vụ, nơi làm việc hiện nay: Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quảng Bình
Hộ khẩu thường trú: TK 11, phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
Địa chỉ liên lạc: 54 Dương Văn An, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại liên lạc : 0912.465.091
Địa chỉ e-mail: hungndqb@gmail.com; hungnd@qbu.edu.vn
2. Quá trình đào tạo
a. Đại học
Loại hình đào tạo: Chính qui
Dài hạn: 5 năm
Thời gian đào tạo: từ năm 1991 đến năm 1995 Nơi tốt nghiệp : Trường Đại học Sư phạm Huế
Ngành học : tiếng Anh
Xếp hạng tốt nghiệp: Khá
b. Trên đại học
- Học thạc sĩ từ: năm 1999 đến năm 2002 tại: Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Chuyên ngành: Thạc sĩ tiếng Anh
Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ: 27 - 10 - 2002 tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
- Học NCS chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ từ: năm 2010 đến năm 2013 tại: Đại học Quốc gia TP HCM
Ngày và nơi bảo vệ luận án Tiến sĩ: 24 - 12 - 2014 tại Đại học Quốc gia TP HCM
c. Trình độ ngoại ngữ
Bằng Đại học chuyên ngữ: Đại học tiếng Nga (chính qui tập trung 5 năm)
Nơi cấp - thời gian cấp: Năm 1991 tại Trường Đại học Sư phạm Huế
d. Các chứng chỉ khác: Tin học và Triết học trong chương trình học Thạc sĩ tại Trường Đại học
Ngoại ngữ Hà Nội, tốt nghiệp năm 2002 (có bảng điểm kèm theo).
3. Quá trình học tập và làm việc của bản thân
Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu
1986 - 1991 Học Đại học tiếng Nga Đại học Sư phạm Huế
 
1991 - 1995 Học Đại học tiếng Anh Đại học Sư phạm Huế
 
1995 - 1996 Dạy học tại trường THPT Đào Duy Từ, TP Đồng Hới Quảng Bình
 
1996 - 1997 Dạy học tại trường Chuyên Quảng Bình, Quảng Bình
 
1997 - 2003 Giảng viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quảng Bình
 
2004 - 2006 Phó trưởng phòng KH-ĐN, trường Đại học Quảng Bình
 
2006 - 2009 Trưởng phòng KH-ĐN, trường Đại học Quảng Bình
 
2009 - 2014 Trưởng khoa GDTX, trường Đại học Quảng Bình
 
Từ 2014 Trưởng khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quảng Bình
 
 
4. Kết quả hoạt động khoa học (bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, giải thưởng khoa
học các cấp, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế…)
- Đề tài cấp Trường (xếp loại Tốt): Cách dùng động từ TO HAVE và thành ngữ, tiếng lóng của nó (đối
chiếu Anh – Việt)
- Đề tài cấp Trường (xếp loại Tốt): An Introduction to Phong Nha – Ke Bang
- Đề tài cấp Trường (xếp loại Tốt): Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp phát triển đội ngũ CBGV
trường CĐSP Quảng Bình trong giai đoạn mới.
- Các bài báo khoa học đã công bố:
1. Đặc điểm về ngữ âm tiếng địa phương Quảng Bình khảo cứu qua lớp từ địa danh (đăng ở Tạp
chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 55, 02 - 2014)
2. Một vài đặc điểm về cấu tạo địa danh tỉnh Quảng Bình (đăng ở Tạp chí Khoa học, Đại học
Vinh, tập 43, số 2 - 2014)
3. Địa danh Quảng Bình với sự phản ánh các sự kiện lịch sử (đăng ở Tạp chí Khoa học & Công
nghệ, Trường Đại học Quảng Bình, số 04 - 2013)
4. Nghiên cứu địa danh trên bình diện ngôn ngữ - văn hóa (Trường hợp địa danh ở tỉnh Quảng
Bình; đăng ở Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội, số 38 - 2014)
5. Phương thức định danh cho các đối tượng địa lý ở tỉnh Quảng Bình (đăng ở Tạp chí Khoa học,
Trường Đại học Trà Vinh, số 15 - 2014)
6. Địa danh Quảng Bình với sự phản ánh quá trình di trú của các tộc người (đăng ở Tập san
Khoa học xã hội & nhân văn, Trường Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, số 60 -
2013)
7. Đặc điểm câu bị động (so sánh đối chiếu Anh – Việt), đăng ở Thông báo khoa học, trường Đại
học Quảng Bình, số 2 – 2007
8. Các giải pháp nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên hệ VLVH tại các
trường CĐ, ĐH địa phương (đăng ở Kỷ yếu Hội thảo khoa học các trường ĐH khu vực miền
Trung tổ chức tại Quảng Bình năm 2006)
9. Chiến lược hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo của trường Đại học Quảng Bình trong giai
đoạn mới (đăng ở Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về giáo dục đào tạo tại trường Đại học Sakon
Nahkon, Thái Lan năm 2008).
10. Địa danh Quảng Bình với sự phản ánh những đặc điểm của chủ thể văn hóa (đăng ở Tạp chí
Ngôn ngữ và Đời sống, số 9 - 2016).
11. Quan hệ liên tưởng và quan hệ ngữ đoạn và một số ứng dụng của chúng trong việc dạy và
học ngoại ngữ (đăng ở Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại các trường
Đại học địa phương - 2015).
5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học
Giảng dạy ngôn ngữ, hoạt động khoa học về lĩnh vực lý luận ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục.
Các Tin đã đăng

  Th.s. Hoàng Ngọc Anh 7/6/2017 2:54:10 PM

  Th.S. Nguyễn Thọ Phước Thảo 7/6/2017 2:49:31 PM

  TS. PHẠM THỊ HÀ 7/4/2017 3:52:41 PM

  Th.s. Lê Thị Như Thủy 7/4/2017 3:51:58 PM

  TS. Lê Thị Hằng 7/4/2017 3:50:45 PM

  Th.s. Nguyễn Thị Lệ Hằng 12/27/2014 10:21:10 PM

  Th.s.Hoàng Hoa Ngọc Lan 12/27/2014 10:20:55 PM

  CH.Hoàng Thị Mỹ Hạnh 5/5/2014 11:04:07 AM

  Th.s. Trương Vũ Ngọc Linh 2/27/2014 11:35:28 PM

  Th.s. Nguyễn Thị Hồng Thắm 2/19/2014 9:28:58 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình