Bản tin

Giảng viên tham gia chương trình bồi dưỡng giảng viên Tiếng Anh cốt cán

12/27/2014 9:53:26 PMThực hiện công văn số 4227/BGDDT-DANN, Đề án NNQG 2020 ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giảng viên cốt cán do Trung tâm SEAMEO RETRAC điều phối - tổ chức tại Trường Đại học  Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Khoa Ngoại ngữ đã cử các giảng viên Th.s. Hoàng Thị Hà, NCS. Lê Thị Hằng, Th.s. Hoàng Hoa Ngọc Lan, Th.s.Nguyễn Thị Lan Anh và NCS. Nguyễn Thị Mai Hoa tham gia hai đợt tập huấn: đợt 1 từ 25/8/2014 đến 30/8/2014, đợt 2 từ 24/9/2014 đến 29/9/2014.

Mục đích khóa bồi dưỡng nhằm xây dựng một đội ngũ giảng viên cốt cán có đủ năng lực để tiến hành các khóa bồi dưỡng chuyên môn hàng năm cho giáo viên tiếng Anh phổ thông trên toàn quốc, bắt đầu từ năm 2014.

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình