Liên chi Đoàn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ

3/6/2014 3:25:02 PM

Giới thiệu chung

- Đoàn thanh niên là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, sinh viên khoa Ngoại ngữ, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong Hội Sinh viên.
- Đoàn thanh niên khoa Ngoại ngữ thực sự là môi trường giáo dục rèn luyện cho thanh niên và sinh viên khoa trưởng thành, góp phần vào sự ổn định và phát triển của khoa nói riêng và trường Đại học Quảng Bình nói chung.

Cơ cấu tổ chức

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Đoàn trường Đại học Quảng . Liên chi Đoàn có 7 Chi Đoàn trực thuộc.
1. Chi Đoàn  Giảng viên khoa Ngoại ngữ
2. Chi Đoàn Đại học Tiếng Anh K55

3. Chi Đoàn Cao đẳng Tiếng Anh K55

4. Chi Đoàn Đại học tiếng Anh K54

5. Chi Đoàn Cao đẳng Tiếng Anh K54

6. Chi Đoàn Đại học Tiếng Anh K53                                

7. Chi đoàn Cao đẳng Tiếng Anh k53

+ Giới thiệu các đồng chí trong BCH Liên chi Đoàn khoa Ngoại
              1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thúy

              2. P. Bí thư: Đ/c Võ Văn Quốc Huy

               3. UV BCH: Đ/c Nguyễn Thọ Phước Thảo        
              4. UV BCH: Đ/c Đinh Thị Thảo Nhung
              5. UV BCH: Đ/c
Nguyễn Thị Thu Hằng

               6. UVBCH: Đ/c Đinh Quan Công

               7. UVBCH: Đ/c Dương Ngọc Mỹ Linh

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình