Lịch công tác Khoa

Lịch tuần 51

8/23/2021 8:49:56 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

      Hai

    2/8

8h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

Ba

3/8

8h00

Giao ban Lãnh đạo trường tháng 8/2021

Chủ tịch HĐT; BGH, Thư ký

Phòng CTHĐT

Chủ tịch HĐT

14h00

Họp xét học bổng KKHT K59,60,61; Khen thưởng SV và bàn KH Lễ TN ra trường

BGH; Trưởng Phòng CTSV, Phòng QT, Phòng ĐT; LĐ Phòng KH-TC; Trưởng các Khoa

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

4/8

 

9h30

Họp xét khen thưởng sinh viên

BGH; Trưởng, phó phòng CTSV, Khoa SP

Phòng họp tầng 3

PHT. Võ Khắc Sơn

8h30

 

 

 

 

 

Năm

5/8

8h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

6/8

8h30

Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung (Nhóm 1)

Chủ tịch HĐT; BGH; Ban CH Đảng bộ, BT Đoàn; CT Công đoàn; Phòng TC-HC (03)

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch Hội đồng trường

9h00

Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung (Nhóm 2)

Chủ tịch HĐT;  Trưởng phó các đơn vị (Theo danh sách nhóm 2 gửi các đơn vị)

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch Hội đồng trường

 

9h30

Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung (Nhóm 3)

Chủ tịch HĐT;  Trưởng phó các đơn vị (Theo danh sách nhóm 3 gửi các đơn vị)

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch Hội đồng trường

 

Bảy

7/8

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     8/8

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 50 8/23/2021 8:49:06 AM

  Lịch tuần 49 7/19/2021 8:39:28 AM

  Lịch tuần 48 7/13/2021 9:36:22 AM

  Lịch tuần 47 7/13/2021 9:35:14 AM

  Lịch tuần 46 7/13/2021 9:34:32 AM

  Lịch tuần 45 7/13/2021 9:33:44 AM

  Lịch tuần 44 7/13/2021 9:32:53 AM

  Lịch tuần 43 7/13/2021 9:31:55 AM

  Lịch tuần 42 6/1/2021 8:37:41 AM

  Lịch tuần 41 5/24/2021 8:44:20 AM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình