Lịch công tác Khoa

Lịch tuần 6

10/14/2021 3:16:38 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

      Hai

    27/9

8h00

 

 

 

 

15h00

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Ba

28/9

8h00

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

14h00

 

 

 

 

29/9

 

7h30

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

8h30

 

 

 

 

 

Năm

30/9

9h00

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

1/10

8h00

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

9h00

 

 

 

 

 

Bảy

2/10

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     3/10

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 5 10/14/2021 3:15:39 PM

  Lịch tuần 4 10/14/2021 3:14:44 PM

  Lịch tuần 3 10/14/2021 3:14:01 PM

  Lịch tuần 2 10/14/2021 3:13:21 PM

  Lịch tuần 01 8/23/2021 8:52:40 AM

  Lịch tuần 53 8/23/2021 8:51:57 AM

  Lịch tuần 52 8/23/2021 8:51:05 AM

  Lịch tuần 51 8/23/2021 8:49:56 AM

  Lịch tuần 50 8/23/2021 8:49:06 AM

  Lịch tuần 49 7/19/2021 8:39:28 AM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình