Lý lịch khoa học

Th.S. Trần Thị Phương Tú

7/6/2017 2:57:10 PM

 LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG TÚ                                           Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1988                               

Nơi sinh: Quảng Thọ - Ba Đồn - Quảng Bình   

Quê quán: Quảng Thọ - Ba Đồn - Quảng Bình                          Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:      Thạc sỹ – Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học TA       

Năm, nước nhận học vị:     2012 tại Việt Nam                                      

Đơn vị công tác:                  Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình         

Điện thoại liên hệ:               DĐ: 0911376737

Fax:                                     Email: tuttp@qbu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại Ngữ Huế

Ngành học:  Sư phạm Tiếng Anh                        Năm tốt nghiệp: 2010

2.    Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Lý Luận và Phương Pháp dạy học Tiếng Anh

Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học Huế

Tên luận văn: An investigation into classroom activities used for improving first year EFL students’ oral interaction in speaking classes at Hue University College of Foreign Languages.

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: ngày 25 tháng 11 năm 2012 - Đại học Huế.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

08/2014 – nay

Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại Ngữ  - Trường ĐH Quảng Bình

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

“An investigation into classroom activities used for improving first year EFL students’ oral interaction in speaking classes at Hue University College of Foreign Languages”

2012

Tạp chí Đại Học Huế

2

“Developing EFL Students’ Awareness of Non-verbal Interaction when Giving Presentations at Quang Binh University”

2015

Viettesol Collection, Hanoi University of Education

3

“Recommendations for developing Second Year EFL students’ presentation skills in speaking classes at Quang Binh University”

2015

A collection of Quang Binh University international conference, Quang Binh University.

 

4

“Teaching non-verbal communication skills in second language presentations at Quang Binh University”

2015

A collection of Quang Binh University international conference, Quang Binh University.

 

5

An investigation into effects of professional development programs on enhancing young learner EFL teachers’ self efficacy.

2017

Teaching and Learning Today Journal

 

Các Tin đã đăng

  Th.s. Hoàng Ngọc Anh 7/6/2017 2:54:10 PM

  Th.S. Nguyễn Thọ Phước Thảo 7/6/2017 2:49:31 PM

  Th.S. MAI THỊ NHƯ HẰNG 7/6/2017 2:48:27 PM

  TS. PHẠM THỊ HÀ 7/4/2017 3:52:41 PM

  Th.s. Lê Thị Như Thủy 7/4/2017 3:51:58 PM

  TS. Lê Thị Hằng 7/4/2017 3:50:45 PM

  GVC.TS. Nguyễn Đình Hùng 7/4/2017 3:48:27 PM

  Th.s.GVC.Nguyễn Thị Mai Hoa 1/30/2015 10:07:08 AM

  Th.s. Nguyễn Thị Lệ Hằng 12/27/2014 10:21:10 PM

  Th.s.Hoàng Hoa Ngọc Lan 12/27/2014 10:20:55 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình