Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu ĐH chính quy năm học 2014 -2015

9/6/2014 3:59:55 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲI

Năm học 2014 – 2015

Thực hiện từ ngày 18/8 – 29/9/2015

Thứ

Sáng

Chiều

2

Văn hóa Anh – M.Hoa – (T1,T2) – C305 – ĐH 54

Văn học Anh-Mỹ - VT.Dung – (T6,T7,T8) – Xép tầng 4 – ĐH 53

Tiếng Trung 4 – Q.Huy – (T3,T4) – C305 – ĐH 54

Nói 3 – NTL.Anh – (T6,T7) – A201 – ĐH55

Nghe 3 – N.Anh – (T8,T9) – A201 – ĐH55

3

Tiếng Trung 4 – Q.Huy – (T1,T2) – C305 – ĐH54

TADL – N.Anh – (T6,T7,T8) – A103 – ĐH53

TAHCVP – H.Hà – (T3,T4) – C305 – ĐH54

TTHCM – TĐ.Hiền – (T6,7,8) – A202) – Dh55 (8/9- 22/9)

4

TAHCVP – H.Hà – (T1,T2) -  C305 – ĐH54

Thực hành phiên dịch – N.Hằng – (T6,T7,T8) – Xép tầng 4 – ĐH53

Ngữ nghĩa học – N.Lan – (T3,4) – C305 – ĐH54

Nói 3 – L.Anh – (T6,T7) –A201-ĐH55

Tin học – PX.Hậu – (T8,T9,T10) – A201 – ĐH55

5

Ngữ âm âm vị - M.Hoa – (T1,T2) – C305

TAGTTM – P.Hà – (T6,7,8,9) – Xép tầng 4 – ĐH53

Ngôn ngữ học đối chiếu – VT.Dung – (T3,T4) – C305 – ĐH54

Tiếng Trung 2 – N.Thủy – (T6,7,8) – A201 – ĐH55

6

 

PPNCKH – NĐ.Hùng – (T6,7,8) – Xép tầng 4 – ĐH53(Từ 1/9)

 

Đọc 3 – N.Hằng – (T6,7) – A201 – ĐH55

Viết 3 – N.Lan – (T8,9) – A201 – ĐH55

7

 

TTHCM – TĐ.Hiền – (T6,7,8) – A202 – DH55 (18/8 – 25 /8)

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU CHỈNH 2/27/2014 9:58:49 AM

  Thời khóa biểu, học kỳ 2, CĐ-ĐH khóa 55 2/21/2014 7:59:56 PM

  Thời Khóa Biểu ĐHA51 2/21/2014 7:59:37 PM

  Thời khóa biểu học kỳ II- năm học 2013-2014 2/21/2014 7:59:08 PM

  Cao Đẳng Anh 52 2/21/2014 7:58:34 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình