Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu học kỳ II- năm học 2013-2014

2/21/2014 7:59:08 PM
Lịch học theo học chế tín chỉ học kỳ 2 năm học 2013_2014
Nhóm kiểm soát : Lâm nghiệp 1 DH55
Tuần T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41      
Ngày 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05      
Thứ 2 Chiều 6                   M5 A104 YênTT              
7                                
8                                
9                                  
10                                  
Thứ 3 Chiều 6                       M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT      
7                            
8                            
9                            
10                                  
Thứ 4 Chiều 6 M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT M3 C404 HàPTT          
7          
8          
9                
10                                  
Thứ 5 Chiều 6   M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M6 C206 ThủyNH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH      
7        
8        
9                            
10                                  
Thứ 6 Sáng 1     M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT M2 C204 NgọcHT          
2              
3              
4                                  
5                                  
Chiều 6 M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT M5 A101 YênTT                
7                
8                
9                                  
10                                  
Thứ 7 Sáng 1 M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH M4 A104 NgaTH            
2            
3            
4                                  
5                                  
Chiều 6 M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT M1 C307 HươngPTT            
7            
8            
9                                  
10                                  
 
Danh sách các lớp học phần
STT Ký hiệu Tên lớp học phần Giáo viên phân công Lớp ghép
1 M1 Vật lý đại cương-2-13 (BK01)/TN-MT + LN Phạm Thị Thanh Hương Ghép: Quản lý tài nguyên và Môi trường 1 DH55 + Lâm nghiệp 1 DH55
2 M2 Giáo dục quốc phòng 2-2-13 (BK01)/CNTT + NTTS +LN + TN_MT + Điện + CNTT Hà Thanh Ngọc Ghép: Công nghệ thông tin 1 DH55 + Nuôi trồng thủy sản 1 DH55 + Lâm nghiệp 1 DH55 + Quản lý tài nguyên và Môi trường 1 DH55 + Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 1 DH55
3 M3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-2-13 (BK01)/CTri + CNTT + LN + TN-MT + Điện Phan Thị Thu Hà Ghép: Công nghệ thông tin 1 DH55 + Giáo dục Chính trị 1 DH55 + Lâm nghiệp 1 DH55 + Quản lý tài nguyên và Môi trường 1 DH55 + Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 1 DH55
4 M4 Xác suất thống kê-2-13 (BK01)/NTTS + LN Trần Hồng Nga Ghép: Nuôi trồng thủy sản 1 DH55 + Lâm nghiệp 1 DH55
5 M5 Sinh thái môi trường-2-13 (BK01)/NTTS + LN Trần Thị Yên Ghép: Nuôi trồng thủy sản 1 DH55 + Lâm nghiệp 1 DH55
6 M6 Pháp luật đại cương-2-13 (BK01)/ Toán học + LN Nguyễn Hoàng Thủy Ghép: Sư phạm Toán học 1 DH55 + Lâm nghiệp 1 DH55
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Thời Khóa Biểu ĐHA51 2/21/2014 7:59:37 PM

  Cao Đẳng Anh 52 2/21/2014 7:58:34 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình