Tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH

Thời khoá biểu ôn thi liên thông

6/2/2016 2:36:21 PM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                      Độclập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             Quảng Bình, ngày tháng 7 năm 2015

                                                                       

 

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH

ĐH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2015

 

TT

Ngành

Môn thi

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Phòng (GĐ A1)

1

1 ĐH Sư phạm Toán

Giải tích

Bộ môn Toán

Sáng 08/8/2015

401

Đại số

Chiều 08/8/2015

Thực hành giải toán

Sáng 09/8/2015

2

ĐH Ngôn ngữ Anh

Ngữ pháp

Bộ môn Tiếng Anh

Sáng 08/8/2015

406

Kỹ năng Đọc và Viết

Chiều 08/8/2015

Tiếng Anh Thư tín – thương mại Biên dịch

Sáng 09/8/2015

 

Lưu ý: Thời gian dạy ôn: Sángtừ 7h30 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

 

Những tệp tin đính kèm:

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình