Tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH

Thông báo tuyển sinh ĐH Văn bằng 2 năm 2018

4/16/2018 4:00:15 PM

       

       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số:       /TB - ĐHQB                                                                                                                     Quảng Bình, ngày       tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

 

 Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH năm 2018

 

I.   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có 01 bằng tốt nghiệp đại học.

II. Môn thi tuyển: Môn 1: Từ vựng - Ngữ pháp;

                             Môn 2: Kỹ năng Đọc, Viết.

           Lưu ý: Những trường hợp sau đây được xét miễn thi tuyển sinh:

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Trường ĐH Quảng Bình thuộc nhóm ngành nhân văn.

III. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm

1.   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quảng Bình);

2.   Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp;

3.   Bản sao hợp lệ bảng điểm học tập toàn khoá;

4.   Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

5.   02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh;

6.   03 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí

sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).

 IV. Thời gian tuyển sinh

- Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 30/5/2018.

- Thời gian thi tuyển (dự kiến): Tháng 6/2018.

V. Lệ phí tuyển sinh:

- Đối với thí sinh ĐKDT: 250.000 đồng/hồ sơ.

- Đối với thí sinh được xét miễn thi:150.000đ/hồ sơ

VI. Nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình

312 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới – Quảng Bình

ĐT: 0232. 3824052           Website: http://www.quangbinhuni.edu.vn

         

     Nơi nhận:                                                                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

    - Website trường ĐHQB;                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    - Ban Giám hiệu;

    - Các đơn vị;

    - Lưu: VT, ĐT.

 

                                                                       TS. Bùi Khắc Sơn

Những tệp tin đính kèm:

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình