Lý lịch khoa học

Th.s. Nguyễn Thị Lệ Hằng

12/27/2014 10:21:10 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng                    Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 12/07/1981                  Nơi sinh: Quảng Bình       

Quê quán: Thái Sơn – Đô Lương – Nghệ An    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                 Năm, nước nhận học vị: Năm 2011 tại Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                         Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tiểu Khu 7 – Phường Hải Thành  - Thành Phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình                     

Điện thoại liên hệ:  CQ:  052 3822010                  DĐ: 0983 214 727       

Fax:                                                                      Email: hangnle.dhqb@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy     

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế

Ngành học:   Tiếng Anh   

Nước đào tạo: Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:                                              Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh        Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

-         Tiến sĩ chuyên ngành:                                Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

-         Tên luận án:

 

3. Ngoại ngữ:

1. Pháp văn

2.

Mức độ sử dụng: Khá tốt (Trình độ B)

Mức độ sử dụng:

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2003 – 5/2005

UBDS – GĐ & TE Tỉnh QB

Chuyên viên

5/2005 - nay

Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Some common difficulties met with by EFL Students in Hue University of Sciences in Translation

1/2003 – 6/2003

Khóa luận tốt nghiếp đại học

Chủ đề tài

2

Negative Language Transfer at Discourse Level, A Study of Coherence in Essays written by the English – major Students at Quangbinh University

4/2010 – 4/2011

Luận văn thạc sĩ

Chủ đề tài

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

A Study of Coherence in Essays written by the English – major Students at Quangbinh University

2011

Hue Journals of Sciences

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Th.s. Hoàng Ngọc Anh 7/6/2017 2:54:10 PM

  Th.S. Nguyễn Thọ Phước Thảo 7/6/2017 2:49:31 PM

  TS. PHẠM THỊ HÀ 7/4/2017 3:52:41 PM

  Th.s. Lê Thị Như Thủy 7/4/2017 3:51:58 PM

  TS. Lê Thị Hằng 7/4/2017 3:50:45 PM

  CH.Hoàng Thị Mỹ Hạnh 5/5/2014 11:04:07 AM

  Th.s. Trương Vũ Ngọc Linh 2/27/2014 11:35:28 PM

  Th.s. Nguyễn Thị Hồng Thắm 2/19/2014 9:28:58 AM

  CH. Nguyễn Thị Hồng Thuý 2/19/2014 9:27:25 AM

  Th.s. Võ Văn Quốc Huy 2/19/2014 9:26:17 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình