Giới thiệu

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Định hướng Tiếng Anh Du lịch – Thương mại)

7/30/2017 8:32:43 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               KHOA NGOẠI NGỮ                                                                                                         Đc lp - Tdo - Hnh phúc

                                                                                                                  

                                                            Qung Bình, ngày     tháng   năm 2017

 

  CHUẨN ĐẦU RA 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

                                                                                  (Định hướng Tiếng Anh Du lịch – Thương mại)

 

          1. Tên ngành đào tạo: NGÔN NGỮ ANH

           2. Trình độ đào tạo: Đại học

           3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1Có hiểu biết về  kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng và kiến thức văn hóa tổng quát.

3.2 Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
3.3 Có kiến thức lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh như ngữ âm, âm vị, ngữ nghĩa, từ vựng, ngữ pháp, cú pháp, diễn ngôn, ngữ dụng học…
3.4 Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ tiếng Anh như một hệ thống về các bình diện ngôn ngữ.

3.5 Hiểu biết các nền văn hoá, văn minh của các nước nói tiếng Anh và khu vực Châu Á, và các vấn đề liên quan đến cuộc sống như môi trường, giáo dục, kinh tế, hội nhập và xã hội.

3.6  Đạt năng lực giao tiếp tiếng Anh thành thạo tối thiểu cuối B2 - đầu C1(cận Bậc 5 KNLNN 6 bậc cho Việt Nam hoặc IELTS 5.5, TOEFL PBT 5.0, TOEIC 600)

3.7 Được trang bị kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành, học thuật để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nơi có sử dụng tiếng Anh như giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, dịch thuật, phiên dịch và giao dịch trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, du lịch, khách sạn, khách sạn ở quy mô phổ biến.

           3.8 Có kiến thức căn bản về văn hóa Anh - Mỹ.

3.9 Nắm bắt kiến thức ngôn ngữ xã hội ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn hiện nay có xu hướng phát triển trong tương lai. Năng động, cập nhật kiến thức và áp dụng sáng tạo trong công việc.

3.10 Có năng lực tư duy sáng tạo và nghiên cứu khoa học.
3.11 Có trình độ tin học B.

3.12 Trình độ Ngoại ngữ - Tiếng Pháp B1- Tiếng Trung SHK Cấp III.
4.  Yêu cầu về kỹ năng:

4.1 Đạt được các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và nghiệp vụ chuyên môn. Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiêu quả để tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành ngôn ngữ.

4.2 Biết vận dụng kiến thức cơ bản đã học để bổ trợ các kiến thức ngôn ngữ có hiệu quả.

4.3 Đạt được kỹ năng thực hành sử dụng tiếng Anh ở các lĩnh vực: Thực hành biên, phiên dịch về kinh tế - du lịch; hoạt động nghiệp vụ khách sạn - nhà hàng - du lịch; văn phòng, kinh tế và xã hội, thương mại, giao tiếp kinh doanh…

4.4 Phân tích và xử lý thông tin: Có năng lực tiếp thu, phân tích vấn đề trên nhiều khía cạnh liên quan, tổng hợp ý kiến và xử lý thông tin với cách diễn đạt ý tưởng gọn gàng, trong sáng, khúc chiết đem lại hiệu quả cao cho công việc.

4.5 Giải quyết vấn đề: Biết hòa đồng với tập thể, chia sẻ thông tin,biết cách dựa vào sức mạnh tập thể để giải quyết vấn đề logic và thuyết phục trong công việc cũng như trong cuộc sống.

4.6 Có khả năng giao tiếp ở các tình huống, ngữ cảnh khác nhau phù hợp với văn hoá của những người tham gia giao tiếp. Có cách ứng xử chuẩn mực, thể hiện nếp văn hóa, lịch sự trong mọi tình huống.

4.7 Làm việc theo nhóm: Có năng lực làm việc cặp, nhóm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phát huy tinh thần tập thể, khi cần thiết biết cách sử dụng các công cụ từ xa để  tạo ra hiệu quả tốt nhất trong công việc...

4.8 Có kiến thức và các kỹ năng mềm trong sử dụng tiếng Anh như một phương tiên giao tiếp cho nghề nghiệp sau khi ra trường.

4.9 Ngoại ngữ: Có thể sử dụng ngoaị ngữ thứ hai như Tiếng Pháp- trình độ B1, Tiếng Trung - trình độ SHK cấp III.

           5. Yêu cầu về thái độ:

           5.1 Có tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc.

5.2 Có ý thức trách nhiệm và có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo;
5.3 Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.
5.4 Có phẩm chất chính trị, ý thức phát triển nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

6.1 Làm hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, hoặc nhân viên các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng, lữ hành, văn phòng tour.

6.2 Làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn khác liên quan đến kinh tế, thương mại,  thông dịch viên, giao dịch viên, tiếp viên hàng không.

6.3 Làm các công tác văn thư như: soạn thảo văn bản, tài liệu tham khảo, sách, báo, hợp đồng kinh tế thương mại bằng tiếng Anh.

6.4 Làm trợ lý hoặc thư ký giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

6.4 Làm việc tại các văn phòng, dự án, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế có sử dụng tiếng Anh.

           7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

7.1 Có khả năng học sau đại học ở các chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ Anh như: Ngôn ngữ học Anh, Tiếng Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh,

           7.2 Có khả năng học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

         8. Các nguồn tham khảo:

8.1 Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

8.2 Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ Đại Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Website tham khảo:

http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-giao-duc-dai-hoc-nganh-ngon-ngu-anh/

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Hoàng Dương Hùng

 

Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình