Giới thiệu

Lịch công tác tuần 4 Từ ngày 3/9 - 9/9

9/5/2018 2:46:02 PM

 

Lịch công tác - Tuần 4. Năm học 2018 – 2019

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

3/9

 

Nghỉ bù 2/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

4/9

7h00

 

 

 

 

14h00

Làm việc với trợ giảng Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 3

Lãnh đạo Trường

 

 

 

 

 

5/9

9h00

Họp BM tiếng Anh

Theo kế hoạch

        PVK

TBM

 

 

 

 

 

Năm

6/9

8h00

Tiếp công dân

Lãnh đạo trường

Phòng Khánh tiết

BGH

 

 

 

 

 

8h30

Làm việc với Đoàn công tác Học viện Khoa học Công nghệ Hoa Bắc

BGH; Trưởng, phó các đơn vị: QLKH&HTQT, Khoa NN; CBGV Tiếng Trung và GV đã học ở Trung Quốc

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Sáu

     7/9

9h00

Họp khoa

CBGV Khoa

VPK

TK

 

 

 

 

 

Bảy

8/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

9/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Thông tin về Khoa và một số chuyên ngành đào tạo 4/16/2018 2:54:57 PM

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình