Giới thiệu

Lịch công tác tuần 17 Từ ngày 3 /12 - 9/12/2018

1/4/2019 8:50:07 AM

 

Lịch công tác - Tuần 17. Năm học 2018 – 2019

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

3/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

4/12

8h00

Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

14h00

 

 

 

 

5/12

8h00

 

 

 

 

14h00

Báo cáo tiến độ đề tài KHCN cấp tỉnh (TS. Võ Thị Dung, TS. Nguyễn Đình Hùng

Sở KH-CN, Nhóm thực hiện đề tài

Phòng họp tầng 3

Sở KH-CN

 

 

Năm

6/12

8h00

 

 

 

 

15h30

Họp khoa

CBGV khoa

VPK

TK

Sáu

 

7/12

 

7h15

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Thành viên HĐ KH&ĐT

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch Hội đồng

Bảy

8/12

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

9/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình