Giới thiệu

Lịch công tác tuần 17

2/10/2022 9:11:56 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

      Hai

    13/12

9h30

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

Ba

14/12

 

14h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Lại Thị Mỹ Hướng (Khoa Ngoại ngữ)

Theo QĐ

Phòng tự nghiên cứu của GV, TTHL

CTHĐ

15h30

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Trương Vũ Ngọc Linh (Khoa Ngoại ngữ)

Theo QĐ

Phòng tự nghiên cứu của GV, TTHL

CTHĐ

15/12

 

8h00

Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn năm 2021

Theo Quyết định số 2063/QĐ-ĐHQB ngày 08/12/2021

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

16h00

 

 

 

 

 

Năm

16/12

7h45

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

Sáu

17/12

8h30

 

 

 

 

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Bảy

18/12

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     19/12

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 16 2/10/2022 9:11:13 AM

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình