Giới thiệu

Lịch công tác tuần 18

2/10/2022 9:12:34 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

      Hai

    20/12

9h30

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

Ba

21/12

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

22/12

 

8h00

Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối các trường ĐH, CĐ, TC khu vực MT và TN (Lịch bổ sung)

PHT – Võ Khắc Sơn; Trưởng các đơn vị: QLKH&HTQT, TT-TrT, Ngoại ngữ,  KT-DL, KT-CNTT, Viện NN&MT

Phòng họp tầng 3

ĐHH

16h00

 

 

 

 

 

Năm

23/12

7h45

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

Sáu

24/12

8h00


Họp Hội đồng khoa học và đào tạo năm 2021

 

Khách mời; Thành viên Hội đồng

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Bảy

25/12

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     26/12

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 16 2/10/2022 9:11:13 AM

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình