Giới thiệu

Lịch công tác tuần 19

2/10/2022 9:13:14 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

      Hai

    27/12

9h30

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

Ba

28/12

 

14h00

Hội nghị Hội đồng Trường ĐHQB lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành viên Hội đồng trường

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

15h30

 

 

 

 

29/12

 

8h00

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại Đảng bộ và UVBCH Đảng bộ

Toàn thể BCH Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

BTĐU

15h30

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHQB giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Trưởng ban

 

Năm

30/12

8h00

Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng tháng 12

BCH Đảng bộ, BGH, Bí thư các chi bộ

Phòng họp tầng 3

BTĐU

15h00

 

 

 

 

Sáu

31/12

 

 

8h00

 

 

 

 

9h00

 

 

 

 

14h00

Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị mở rộng tháng 12

BGH; Đại diện Lãnh đạo đơn vị, Đoàn thể; Đại diện Lãnh đạo bộ môn

Phòng hội thảo, Trung tâm học liệu

Hiệu trưởng

 

Bảy

1/1

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     2/1

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 16 2/10/2022 9:11:13 AM

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình