Giới thiệu

Lịch tuần 11 Từ 23/ 10- 29/10/2017

11/3/2017 9:40:42 AM

Lịch công tác - Tuần 11. Năm học 2017 - 2018

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

23/10

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

24/10

8h00

 

 

 

 

10h00

Họp khoa

CBGV Khoa

VPK

TK

25/10

8h00

 

 

 

 

13h00

 

 

 

 

Năm

26/10

7h30

 

 

 

 

9h00

Họp triển khai các điều kiện phục vụ khảo sát chính thức

(đánh giá ngoài)

Hội đồng tự đánh giá, Trưởng đơn vị, Ban thư ký

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Thành viên Ban chấp hành Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

BTĐU

16h30

 

 

 

 

Sáu

27/10

8h00

Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐ

10h00

Họp khoa

CBGV Khoa

VPK

TK

 

 

 

 

 

Bảy

28/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

29/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình