Lịch công tác Khoa

Lịch tuần 13

11/10/2020 9:44:49 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

     9/11

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Ba

10/11

9h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ủy viên BCH Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

Bí thư Đảng ủy

10h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

11/11

 

7h30

Thi cuối khóa Tiếng Việt dự bị cho lưu học sinh Lào K13

Theo Quyết định

Giảng đường A

Chủ tịch Hội đồng

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Năm

12/11

8h00

Họp Hội đồng tuyển chọn thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2020-2021

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

14hh00

Họp Hội đồng tuyển chọn thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2020-2021

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

15h30

Họp khoa

CBGV Khoa

VPK

TK

Sáu

13/11

8h00

 

 

 

 

 

Bảy

14/11

6h30

Thi tuyển sinh hệ liên thông, VB2 (đợt 2)

Theo Quyết định

Giảng đường C

HĐ tuyển sinh

16h00

 

 

 

 

CN

     15/11

7h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch tuần 12 11/10/2020 9:44:06 AM

  Lịch tuần 11 11/10/2020 9:43:22 AM

  Lịch tuần 10 11/10/2020 9:42:38 AM

  Lịch tuần 9 11/10/2020 9:41:57 AM

  Lịch tuần 8 10/7/2020 10:20:57 AM

  Lịch tuần 7 10/7/2020 10:20:12 AM

  Lịch tuần 6 9/23/2020 9:43:15 AM

  Lịch tuần 5 9/23/2020 9:41:32 AM

  Lịch tuần 4 9/23/2020 9:39:38 AM

  Lịch tuần 3 9/23/2020 9:19:16 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình