Giới thiệu

Lịch tuần 15

1/7/2021 8:01:44 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

     23/11

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Ba

24/11

9h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 11/2020

Ủy viên BCHĐB

Phòng họp tầng 3

Bí thư Đảng ủy

14h00

 

 

 

 

25/11

 

8h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu về công tác cán bộ các đơn vị

Ban Giám hiệu; Ban thường vụ; Trưởng các đơn vị

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

8h30

Hội nghị lấy ý kiến (phiếu) cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ các đơn vị

Ban Giám hiệu; BCH đảng bộ; trưởng các tổ chức CT-XH; Trưởng, Phó các đơn vị

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

9h00

Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 11/2020

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

10h30

Họp Hội đồng xét thi liên thông VLVH, VB2

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

 

Năm

26/11

14hh30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn Trường

Ủy viên Ban Chấp hành CĐ; Tổ trưởng các Tổ trưởng các CĐ trực thuộc

Phòng họp tầng 3

PCT Công đoàn

15h30

 

 

 

 

Sáu

27/11

8h00

 

 

 

 

 

Bảy

28/11

6h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     29/11

7h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình