Giới thiệu

Lịch tuần 16

1/7/2021 8:02:48 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

     30/11

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Ba

1/12

9h00

 

 

 

 

15h30

Họp chi bộ, họp khoa

CBGV KHoa

VPK

TK

2/12

 

8h00

 

 

 

 

10h30

 

 

 

 

 

Năm

3/12

14hh30

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Sáu

4/12

8h00

 

 

 

 

 

Bảy

5/12

6h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     6/12

7h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình