Giới thiệu

Lịch tuần 18

1/7/2021 8:04:52 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

     14/12

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Ba

15/12

9h00

 

 

 

 

14h00

Hội nghị BCH Công đoàn Trường

Bí thư Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo và Ban TC-KT Liên đoàn LĐ tỉnh; UVBCH Công đoàn

Phòng họp tầng 3

Phó CT, PT Công đoàn

16/12

 

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2020

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

 

Năm

17/12

14h30

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Khách mời; BGH; Thành viên HĐT; Trưởng, phó các đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch HĐT

15h00

Hội nghị Hội đồng trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành viên HĐT theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐT

Sáu

18/12

8h00

 

 

 

 

 

Bảy

19/12

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

    20/12

7h45

 

 

 

 

13h45

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình