Giới thiệu

Lịch tuần 34

5/19/2021 3:41:05 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

     5/3

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Ba

6/3

9h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

7/3

 

8h00

 

 

 

 

9h00

 

 

 

 

 

Năm

8/4

9h00

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

Sáu

9/4

14h00

 

 

 

 

 

Bảy

10/4

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     11/4

7h45

 

 

 

 

13h45

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình