Giới thiệu

Lịch tuần 36

5/19/2021 3:42:40 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

     19/3

9h00

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

Ba

203/3

8h00

Tổ chức tuyên truyền vai trò, ý nghĩa Ngày sách Việt Nam lần thứ VIII

BGH, Trưởng phó các đơn vị, giảng viên và đội thi của các Khoa

Phòng Hội thảo tầng 2 và tiền sảnh TT Học liệu

Ban Tổ chức

14h00

 

 

 

 

21/3

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Năm

22/4

8h00

 

 

 

 

15h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn

Ủy viên BCHCĐ, Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch CĐ

Sáu

23/4

8h00

Họp Ban xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHQB

 

Thành viên Ban theo Quyết định số 597/QĐ-ĐHQB 7/4/2021

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban

 

14h00

Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2021

Đ/c Nguyễn Đình Hùng, Đ/c Trương Thị Tư

Hội trường Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các CQ tỉnh

 

Bảy

24/4

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     25/4

7h45

 

 

 

 

13h45

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình