Giới thiệu

Lịch tuần 38

5/19/2021 3:44:36 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

     3/5

9h00

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

Ba

4/5

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

5/5

 

8h00

 

 

 

 

14h00

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh làm việc với nhà trường

Chủ tịch HĐT; BGH; Trưởng các đơn vị; Kế toán trưởng

Phòng họp tầng 4

 

Lãnh đạo tỉnh

 

Năm

6/5

8h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

Sáu

7/5

8h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo trường mở rộng về lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐT; BGH; Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các đơn vị

 

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch HĐT

10h00

Hội nghị Hội đồng Trường lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Thành viên Hội đồng trường

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐT

 

Bảy

8/5

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

    9/5

7h45

 

 

 

 

13h45

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình