Giới thiệu

Lịch tuần 42 Từ 28/ 5 - 03/5/2018

5/29/2018 3:31:20 PM

 

Lịch công tác - Tuần 42. Năm học 2017 – 2018

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

28/5

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

29/5

 

 

 

 

 

14h00

Họp Giao ban Trưởng đơn vị 5/2018

Theo quy định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

30/5

 

 

 

 

 

14h00

Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ 4 (Nhiệm kỳ 2016-2021)

Thành viên Hội đồng

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

 

 

Năm

31/5

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp xét hoàn thành chương trình GDTC, GDQP cho sinh viên hệ chính quy và tốt nghiệp liên thông K58

BGH; Phòng Đào tạo; Trưởng các Khoa; Trưởng BM GDTC; Trưởng BM GDQP

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Sáu

1/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

2/6

7h30

Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định CLGD Trường ĐH Quảng Bình

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

CT Hội đồng

 

 

 

 

 

CN

3/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Thông tin về Khoa và một số chuyên ngành đào tạo 4/16/2018 2:54:57 PM

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình