Giới thiệu

Lịch tuần 48 Từ ngày 10/7 đến 16/7

8/3/2017 2:23:15 PM

Lịch công tác - Tuần 48 - Năm học 2016 - 2017

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

10/7

8h00

 

 

 

 

8h00

Tập huấn phần mềm đào tạo trực tuyến (2 ngày)

Trưởng/phó bộ môn, giáo vụ khoa, GV khoa LLCT, VC phòng Đào tạo, VC khoa GDTX

Phòng họp tầng 4 (sáng thứ 2). Từ chiều thứ 2: Phòng thực hành Tin học

TP: ĐT

 

 

 

 

 

Ba

11/7

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

12/7

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

13/7

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Sáu

14/7

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Ban thanh tra nhân dân, Quý II năm 2017

Ban Thanh tra nhân dân

Phòng họp tầng 3

Trưởng ban

16h00

Tổng kết năm học Khoa

CBGV Khoa

Văn Phòng khoa

Trưởng Khoa

Bảy

15/7

7h00

Thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 năm 2017. Đợt I (2 ngày)

Theo Quyết định

Giảng đường A1

TB

14h00

 

 

 

 

CN

16/7

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình