Giới thiệu

Lịch tuần 49

7/19/2021 8:39:28 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

      Hai

    19/7

8h00

 

 

 

 

9h00

Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn CB thuộc Tỉnh ủy quản lý

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

 

Ba

20/7

8h00

Họp bàn thống nhất về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình

Ban XD Quy chế; Chủ tịch HĐT BGH; Trưởng các đơn vị

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng trường

14h00

 

 

 

 

21/7

 

8h00

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

 

Năm

22/7

8h00

Hội nghị Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình lần thứ III

Thành viên Hội đồng trường

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐT

15h00

 

 

 

 

Sáu

23/7

8h00

Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung

Chủ tịch HĐT; BGH; BCH Đảng bộ, Trưởng, Phó các đơn vị Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch Hội đồng trường

14h00

 

 

 

 

 

Bảy

24/7

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     25/7

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình