Giới thiệu

Lịch tuần 50 Từ ngày 24/7 đến 30/7

8/3/2017 2:25:41 PM

Lịch công tác - Tuần 50 - Năm học 2016 - 2017

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

24/7

8h00

 

 

 

 

9h00

Họp Hội đồng tự đánh giá

Thành viên Hội đồng tự đánh giá

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

14h00

 

 

 

 

Ba

25/7

8h00

Họp BCH Đảng bộ

Thành viên BCH Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

BTĐU

14h00

 

 

 

 

26/7

8h00

 

 

 

 

16h00

Họp khoa

CBGV Khoa

Văn phòng khoa

Trưởng Khoa

Năm

27/7

8h00

 

 

 

 

15h30

Gặp mặt CBGV là thương binh, con Liệt sỹ

BGH, TP: TCHC, QT, CTCĐ, CBGV là thương binh, con Liệt sỹ

Phòng Khánh tiết

HT

Sáu

28/7

8h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt đánh giá phân loại đối với BGH

Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó đơn vị, Trưởng các tổ chức đoàn thể

Phòng họp tầng 3

HT

9h00

Họp Giao ban Trưởng đơn vị tháng 7

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

HT

15h00

Họp khoa

CBGV Khoa

Văn phòng khoa

Trưởng Khoa

Bảy

29/7

8h00

Hội nghị phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017 - 2025

Hiệu trưởng tham dự

Đại học Xây dựng, Hà Nội

Bộ GD & ĐT

14h00

 

 

 

 

CN

30/7

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình