Giới thiệu

Lịch tuần 52

8/23/2021 8:51:05 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

      Hai

    9/8

8h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

Ba

10/8

8h00

 

 

 

 

14h00

Hội nghị Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành viên Hội đồng Trường

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐT

11/8

 

9h30

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

 

Năm

12/8

8h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

13/8

8h30

 

 

 

 

9h00

 

 

 

 

 

9h30

 

 

 

 

 

Bảy

14/8

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     15/8

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình