Giới thiệu

Lịch tuần 7

10/14/2021 3:17:28 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

      Hai

    4/10

8h00

 

 

 

 

15h00

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Ba

5/10

8h00

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

14h00

 

 

 

 

6/10

 

7h30

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

 

 

8h30

 

 

 

 

 

Năm

7/10

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

8/10

8h00

 

 

 

 

9h00

 

 

 

 

 

Bảy

9/10

7h30

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

     10/10

7h00

 

 
 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Tiếng Trung 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình