Giới thiệu

Lịch tuần 9 Từ 9/ 10- 15/10/2017

10/9/2017 8:53:11 AM

Lịch công tác - Tuần 9. Năm học 2017 - 2018

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

9/10

8h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, PHT, Thư ký

Phòng HT

HT

17h00

Đại hội các lớp 

Giảng viên, sinh viên khoa

A 301- A307

GVCN

BCS

Ba

10/10

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Hội Đồng tự đánh giá

Thành viên HĐ, Ban thư ký

Phòng họp tầng 3

HT

11/10

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

12/10

8h00

Họp Ban Tổ chức (BTC)

Lễ khai giảng

năm học 2017-2018

Thành viên BTC

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban

9h00

Họp Ban Lễ tân (BLT)

Lễ khai giảng

năm học 2017-2018

Thành viên BLT

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban

14h00

Họp xét danh mục đề tài NCKH sinh viên

Theo QĐ

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

Sáu

13/10

8h00

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

Bảy

14/10

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

15/10

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình