Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

10/7/2017 9:45:52 AM

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MẠNG KHOA

Khoa Ngoại ngữ có sứ mạng trang bị cho người học những kiến thức, năng lực và phương pháp luận khoa học, tiên tiến; đào tạo sinh viên ngành Đại học Ngôn ngữ Anh, Cao đẳng tiếng Anh và Cao đẳng tiếng Trung trở thành những người lao động giỏi về chuyên môn, có văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; sáng tạo và ứng dụng tri thức vào đời sống thông qua hoạt động tác nghiệp và nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước.

TẦM NHÌN

Phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Khoa trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ngôn ngữ; là địa chỉ đào tạo cử nhân tiếng Anh, tiếng Trung có uy tín của khu vực Bắc miền Trung.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Vì người học và phát huy nhân tố người học. Xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, phát triển năng lực hoạt động thực tiễn của người học.

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình