Giới thiệu

TS. Lê Thị Hằng

7/4/2017 3:50:45 PM

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: LÊ THỊ HẰNG                                      Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1976                                 

Thâm niên giảng dạy: 19 năm     

Chức danh: GVC.TS                                              

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngôn ngữ học  – Chuyên ngành Ngôn ngữ học

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học chính quy                 

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Ngôn ngữ Anh

Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2:                                                       Năm tốt nghiệp:

2.    Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh                         Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

- Tên luận văn: A study of English verbs denoting behavioral process in contrastive analysis with Vietnamese

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: ngày 22 tháng 12 năm 2007 - Đại học Đà Nẵng.

3. Ngoại ngữ:

 Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: B

- Tiến sĩ: Ngôn ngữ học                                         Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Viện Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

- Tên luận án: Đặc điểm của tiếng Anh giao tiếp: Nghiên cứu ứng dụng dạy tiếng Anh cho các lớp không chuyên ngữ tại Trường Đại học Quảng Bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

11/1998 - 2011

Giảng tiếng Anh dạy tại Khoa Ngoại ngữ - Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình, từ 2016 là trường Đại học Quảng Bình.

Từ 3/2011

Giảng viên chính

5/2012 - đến nay

UV Chi ủy Khoa Ngoại ngữ 

11/2014

Hoàn thành chương trình NCS.

4/2016- đến nay

Trưởng Bộ môn tiếng Anh

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.    Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số phương pháp phát triển khả năng học tốt môn ngữ pháp tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ ở trường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Bình

1998-1999

 

Trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu biên soạn tài liệu tiếng Anh và tiếng Trung chuyên ngành ở trường CĐSP Quảng Bình

1999- 2001

Trường

Thành viên

3

A contrastive analysis of non-verbal communication in American and Vietnamese cultures

2004- 2006

Trường

Chủ nhiệm

2.    Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

Một số phương pháp giúp sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ học tốt môn ngữ pháp tiếng Anh

2007

Thông báo khoa học số 3, 12/2007 Trường Đại học Quảng Bình

 

2

Đặc trưng ngữ nghĩa của động từ chỉ diễn trình hành vi trong tiếng Anh

2008

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 5/2008

3

A Study of Developing Tourist EWEC to Participate to Hunger Elimination and Poverty Alleviation in Vietnamese localities

 

2008

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: The first International Academic Conference and Research Presentation On  “Cooperation for development on East - West Economic Corridor”,

tháng 9/2008- Trường đại học Sakon Nakhon Rajabhat -Thái Lan

4

Xây dựng động cơ học tập tích cực môn tiếng Anh cho sinh viên ngành Mầm non

2008

Kỷ yếu hội thảo “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Mầm non” 5/12/2008 Trường Đại học Quảng Bình

5

A Study of English verbs denoting behavioural process in contrastive analysis with Vietnamese.

2009

Thông báo khoa học số 5 -Trường ĐH Quảng Bình, 10/2009

 

6

Governments should be mainly in charge of conserving endangered species

2010

Thông báo khoa học số 6-Trường ĐH Quảng Bình, 5/2010

 

7

Khảo sát phân tích nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Quảng Bình

2012

Tạp chí Khoa học và  Công Nghệ số 1 - Trường ĐH Quảng Bình, 1/2012

 

8

Thiết kế chương trình dạy học tiếng Anh giao tiếp ở đại học không chuyên ngữ

2013

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 8/2013

 

9

Phân tích nhu cầu học kĩ năng viết tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ tại Trường ĐH Quảng Bình

2013

Tạp chí  Ngôn Ngữ, 10/2013

 

10

Khái quat tình hình nghiên cứu ứng dụng dạy tiếng Anh giao tiếp đại học không chuyên ngữ tại Việt Nam

2013

Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập 2013”

 

11

Characteristics of communicative English and some suggestions on teaching English with a communicative approach

 

2015

Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh tại các trường đại học địa phương”, tháng 12/2015

12

Lý thuyết giao tiếp và một số đề xuất trong việc ứng dụng dạy ngoại ngữ theo hướng tiếp cận giao tiếp

 

2017

Kỷ yếu hội thảo quốc tế  2015 “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”

 

13

Using project based learning to enrich ESP vocabulary for IT majors

 

2/2017

Hội thảo quốc tế tại Đại học Hoàng Gia Campuchia: CamTESOL Conference

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình