Giới thiệu

Th.S. HOÀNG THỊ MỸ HẠNH

7/6/2017 3:00:44 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HOÀNG THỊ MỸ HẠNH                                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1983                               

Nơi sinh: Nam Lí - Đồng Hới - Quảng Bình      

Quê quán: Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình                Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:                  Thạc sỹ – Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh          

Năm, nước nhận học vị:     2014 tại Việt Nam                                      

Đơn vị công tác:                  Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 5 Trần Tử Bình, thành phố Đồng Hới   

Điện thoại liên hệ:               DĐ: 0983100283

Fax:                                     Email: myhanh100283@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Đại học:

Bằng đại học 1

Hệ đào tạo: Đại học chính quy                 

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ Huế

Ngành học: Cử nhân Tiếng Pháp

Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2

Hệ đào tạo: Đại học từ xa

Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Ngành học:  Cử nhân Tiếng Anh                        Năm tốt nghiệp: 2011

2.    Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh            

Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

- Tên luận văn: “A Discourse Analysis of Obituaries in English and Vietnamese.

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: ngày 14 tháng 06 năm 2014 - Đại học Đà Nẵng.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

09/2008 – nay

Giảng viên - Khoa Ngoại Ngữ  - Trường ĐH Quảng Bình

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

A Discourse Analysis of Obituaries in English and Vietnamese

2014

Luân văn tốt nghiệp thạc sĩ

2

Thực trạng và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả việc học và giảng dạy môn văn học Anh

2015

Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh tại các trường đại học địa phương”, tháng  12/2015

3

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong văn hóa giao tiếp của sinh viên.

2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường”

4

Vận dụng phương pháp “đóng vai” vào giảng dạy ngoại ngữ trong giáo dục đại học hiện đại.

2016

Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

5

Using project based learning to enrich ESP vocabulary for IT majors.

2017

CamTESOL: UECA Regional ELT Research Symposium - Cambodia

6

Sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập (portfolio assessment) vào dạy học ngoại ngữ ở bậc đại học

2017

Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

 

 

Quảng Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2017

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

Th.S Hoàng Thị Mỹ Hạnh


 

Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình