Giới thiệu

Th.S. MAI THỊ NHƯ HẰNG

7/6/2017 2:48:27 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: MAI THỊ NHƯ HẰNG                                     Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1988                                                                   

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng, chuyên sâu giảng dạy tiếng Anh cho các nước không nói tiếng Anh.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học chính quy                 

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại Ngữ Huế

Ngành học: Sư phạm tiếng Anh

Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2010

2.    Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Thạc Sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng, chuyên sâu giảng dạy tiếng Anh cho các nước không nói tiếng Anh.

Nơi đào tạo: Đại học Queensland

Nơi đào tạo: Australia                                       Năm cấp bằng: 2016

Tên luận văn: Teaching English as an International Language in the Vietnamese Context: From Vietnamese tertiary lecturers’ beliefs

3. Ngoại ngữ:

 Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 

 

 

 

 

2

CEFR: A Need of Adaption to A Specific Teaching Context in Vietnam instead of A Pure Adoption

 

 

Teaching English as an International Language in the Vietnamese Context: From Vietnamese tertiary lecturers’ beliefs

 

 

2017

 

 

2016

 

Khoa

 

Trường

Chủ nhiệm

3

A negative transfer of HUFL learners’ mother tongue pronunciation on their pronunciation of English sounds

2010

Trường

Chủ nhiệm

4

 

 

 

 

Sự chuyển di tiêu cực của việc phát âm trong tiếng mẹ đẻ đến việc phát âm các phụ âm gió và âm /j/ của sinh viên tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ Huế

 

 

2009

Trường

Chủ nhiệm

 

Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình