Giới thiệu

Th.S. Nguyễn Thọ Phước Thảo

7/6/2017 2:49:31 PM
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thọ Phước Thảo                                 Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:                    Nơi sinh: Hiền Ninh - Quảng Ninh - Quảng BìnhQuê quán: An Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình                         

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Cử nhân                                      

Năm, nước nhận học vị: 2008 - Việt nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Đại học Quảng Bình – 312 Lý Thường Kiệt – Đồng Hới – Quảng Bình           

Điện thoại liên hệ: 0987936709    Email: phuocthaodhqb@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Huế

Ngành học:    Tiếng Anh     

Nước đào tạo: Việt nam                                          Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Đang học cao học chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng từ 6/2012                     

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng pháp

 

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 đến nay

Đại học Quảng Bình

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Điều tra các yếu tố ngôn ngữ thể hiện nghĩa liên nhân trong Nhật ký Đặng Thùy Trân và bản dịch Last night, I Dreamed of Peace

2013

 

Đề tài luận văn Thạc sỹ

Chủ nhiệm

 

Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình