Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu CĐ chính quy năm học 2014 -2015

9/6/2014 4:02:38 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỌC KỲI

Năm học 2014 - 2015

Thực hiện từ ngày 18/8 – 29/9/2015

 

Thứ

Sáng

Chiều

2

Viết 3 – HHNLan – (T1,T2) – P. 405 – CĐ 55

Văn hóa Mỹ - H.Thắm – (T6,T7) – P.A403 – CĐ 54

Từ vựng học – L.Hằng – (T3,T4) – P.405 – CĐ 55

Văn hóa Anh – H.Thắm – (T8.T9) – P.A403 – CĐ 54

3

Đọc – H.Thúy – (T1,T2) – P.C201 – CĐ55

Lý thuyết dịch – P.Tú – (T6,T7,T8) – P.A403 – CĐ54

TTHCM – TĐ.Hiền – (T3,T4) – P.C105 – CĐ55

4

DLNNgữ - PV.Phức – (T1,T2) – P.A403 – CĐ55

TAGTTMại – P.Hà – (T6,T7,T8) – P.A403 – CĐ54

Tiếng Pháp II – M.Hạnh – (T3,T4,T5) – P.A405 – CĐ55

5

Nói III – P.Thảo – (T1,T2,T3) – P.A405 – CĐ55

TADLịch – N.Anh – (T6,T7,T8) – P.A103 – CĐ54

6

Nghe III – P.Tú – (T1,T2,T3) – P.A405 – CĐ55

THBDịch – P.Thảo – (T6,T7,T8) – P.A403 – CĐ54

7

Ngữ pháp – Mai Hoa- (T1,T2,T3) – P.A405 – CĐ55

Văn học Anh-Mỹ - VT.Dung  - (T6,T7,T8) – P.A403 – CĐ54

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Thời khóa biểu ĐH chính quy năm học 2014 -2015 9/6/2014 3:59:55 PM

  THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU CHỈNH 2/27/2014 9:58:49 AM

  Thời khóa biểu, học kỳ 2, CĐ-ĐH khóa 55 2/21/2014 7:59:56 PM

  Thời Khóa Biểu ĐHA51 2/21/2014 7:59:37 PM

  Thời khóa biểu học kỳ II- năm học 2013-2014 2/21/2014 7:59:08 PM

  Cao Đẳng Anh 52 2/21/2014 7:58:34 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình