Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015

1/5/2015 2:32:51 PM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
Lịch học theo học chế tín chỉ học kỳ 2 năm học 2014_2015    
Nhóm kiểm soát : Tiếng Anh 1 CD54    
Tuần T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38
Ngày 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05
Thứ 2 Chiều 6 M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH                 M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL      
7                      
8                      
9                            
10                                    
Thứ 3 Chiều 6 M2 Phong xep tang 5 TúTTP M2 Phong xep tang 5 TúTTP M2 Phong xep tang 5 TúTTP M2 Phong xep tang 5 TúTTP                 M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL
7                
8                
9                
10                                    
Thứ 4 Chiều 6 M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH                 M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL
7                
8                 M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL M4 Phong xep tang 5 HằngNTL
9                      
10                                    
Thứ 5 Chiều 6 M2 Phong xep tang 5 TúTTP M2 Phong xep tang 5 TúTTP M2 Phong xep tang 5 TúTTP M2 Phong xep tang 5 TúTTP                 M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL M1 Phong xep tang 5 AnhNTL
7                
8                
9                      
10                                    
Thứ 6 Chiều 6 M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH M3 Phong xep tang 5 ThắmNTH                            
7                            
8                            
9                                  
10                                    
Thứ 7 Chiều 6 M2 A105 TúTTP M2 A105 TúTTP M2 A105 TúTTP M2 A301 TúTTP                            
7                            
8                            
9                                  
10                                    
                                         
      Danh sách các lớp học phần    
                                         
  STT Ký hiệu Tên lớp học phần Giáo viên phân công Lớp ghép    
  1 M1 PP giảng dạy tiếng Anh (Thay thế KLTN)-2-14 (BK01)/Tiếng Anh 1 CD54 Nguyễn Thị Lan Anh Tiếng Anh 1 CD54    
  2 M2 Thực hành Phiên dịch-2-14 (BK01)/Tiếng Anh 1 CD54 Trần Thị Phương Tú Tiếng Anh 1 CD54    
  3 M3 Tiếng Anh Thư tín thương mại-2-14 (BK01)/Tiếng Anh 1 CD54 Nguyễn Thị Hồng Thắm Tiếng Anh 1 CD54    
  4 M4 Cú pháp học (Thay thế KLTN)-2-14 (BK01)/Tiếng Anh 1 CD54 Nguyễn Thị Lệ Hằng Tiếng Anh 1 CD54    
                                         
                                         
                                         
idthl�"sy0� �� r-top:none;border-left:none;width:34pt'>10Thứ 7Chiều6M4 A305 ĐoàiNVM3 A305 HươngPTTM4 A305 ĐoàiNVM3 A305 HươngPTT78910Danh sách các lớp học phầnSTTKý hiệuTên lớp học phầnGiáo viên phâncôngLớp ghép1M1QL hành chính NN và QL ngành GD - ĐT-2-14(BK01)/SP Vật lý 1 CD54+Âm nhạc+ GDTC K54Phan Phương NguyênGhép: Sư phậm Vật lý 1 CD54 + Sư phạm Âm nhạc 1CD54 + Giáo dục thể chất 1 CD542M2Tiếng Anh chuyên ngành-2-14 (BK01)/Sư phậm Vậtlý 1 CD54Nguyễn Thọ Phước ThảoSư phậm Vật lý 1 CD543M3Phương pháp giải bài tập Vật lý THCS-2-14(BK01)/Sư phậm Vật lý 1 CD54Phạm Thị Thanh HươngSư phậm Vật lý 1 CD544M4Ứng dụng kỹ thuật điện tử-2-14 (BK01)/Sư phậmVật lý 1 CD54Nguyễn Văn ĐoàiSư phậm Vật lý 1 CD545M5Kiểm tra, đánh giá trong DH vật lý (Thay thếKLTN)-2-14 (BK01)/Sư phậm Vật lý 1 CD54Lê Thị Kiều OanhSư phậm Vật lý 1 CD546M6Thiên văn học (Thay thế KLTN)-2-14 (BK01)/Sưphậm Vật lý 1 CD54Trần NgọcSư phậm Vật lý 1 CD54
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình