Giới thiệu

Th.s. Hoàng Ngọc Anh

7/6/2017 2:54:10 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh                                  Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1981                         Nơi sinh: Đồng Hới-Quảng Bình  

Quê quán: Duy Ninh–Quảng Ninh–Quảng Bình Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: Năm 2008 tại Việt Nam

Chức vụ hiện tại:                                                  Giảng viên

Đơn vị công tác hiện tại:                                      Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tiểu Khu 11 – Phường Nam Lý  - Thành Phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình                           

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0986 345 954    

Email: ngocanh254@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Huế

Ngành học:    Tiếng Anh     

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2003

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:        Lý luận và phương pháp dạy học môn Tiếng Anh         

Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ Huế

 

3. Ngoại ngữ:

Tiếng Pháp

 

Mức độ sử dụng: Trình độ C

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

 

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2003 – 12/2011

Trường THPT Đào Duy Từ

Giáo viên

1/2012 – đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

 

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

A study of the issues of teaching listening at Dao Duy Tu high school in Quang Binh.

2007-2008

Luận văn thạc sĩ

Chủ đề tài

 

 

 

 

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Số/thời gian xuất bản

1

Dạy kỹ năng Nghe hiểu Tiếng Anh ở trường THPT Đào Duy Từ: Thách thức và giải pháp.

 

Thông báo Khoa học Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế

 

2008

2

 Using rubrics to assess students’oral performance.

Kỷ yếu hối thảo: “An ELT conference on innovative English language teaching for provincial universities”

12/2015

3

Khảo sát và đối chiếu từ ngữ chỉ màu sắc tiếng Anh và tiếng Việt.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường”

6/2016

4

Vận dụng Rubrics đánh giá hoạt động nói trong dạy học ngoại ngữ.

Tạp chí Dạy và học ngày nay.

Số 05-2017.

 
Các Tin đã đăng

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình