Giới thiệu

TS. PHẠM THỊ HÀ

7/4/2017 3:52:41 PM

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: Phạm Thị Hà                            Giới tính: Nữ       

Chức danh khoa học: Tiến sĩ

Năm sinh:  1976.            Nơi sinh: Bệnh viện A. Quảng Bình

Quê quán: Bố Trạch - Quảng Bình. Dân tộc: Kinh         

Chức vụ, đơn vị công tác:

Phó trưởng khoa Ngoại Ngữ – Trường Đại học Quảng Bình

E-mail: hapt@qbu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                     

Thời gian đào tạo từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 6 năm 1998.

Nơi học: Trường Đại học Sư phạm Huế.

Ngành học: Tiếng Anh

Tên luận án tốt nghiệp: Materialism in America: Can money buy happiness?.

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Không tập trung, chính quy.

Thời gian đào tạo từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 12 năm 2004.

Nơi học: Đại học Huế

Ngành học: Lí luận và phương pháp dạy học môn Anh văn

Tên luận văn: An investigation into how high school teachers of English design communicative activities for their reading classes in Quang Binh province: Realities and solutions

3. Tiến sĩ:

Hệ đào tạo: Không tập trung

Thời gian đào tạo: từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm 2016

Nơi học: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ngành học: Ngôn ngữ học

Tên luận án: Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

4. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp – B1

5. Chức danh khoa học, học vị, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp, số bằng, ngày và nơi cấp:

Bằng Tiến sĩ Ngôn ngữ học. Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học,  Đại học Huế cấp ngày 19 tháng 09 năm 2017. Số bằng 0001028.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 8/1998 đến 9/2006

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình

Giảng viên

Từ tháng đến 10/2001 đến 12/2004

Đại học Huế

Học thạc sĩ

Từ tháng 10/2006 đến 7/2011

Trường Đại học Quảng Bình

Th.s. Giảng viên

Từ tháng 10/2012 đến 11/2016

Trường Đại học Khoa học Huế

Nghiên cứu sinh

Từ tháng 7/2011 đến 9/2017

Trường Đại học Quảng Bình

TH.S. Giảng viên – Phó trưởng Khoa Ngoại Ngữ

Từ tháng đến 9/2017 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

TS. Giảng viên – Phó trưởng khoa Ngoại ngữ

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Đề tài NCKH cấp cơ sở: So sánh động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt (Năm 2007)

2. Phân biệt sự khác nhau của mệnh đề đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số 1 (2012). Trường Đại học Quảng Bình.

3. Phân tích mô hình câu đảo ngữ bộ phận trạng ngữ trong tiếng Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số 4 (2013). Trường Đại học Quảng Bình.

4. Cấu trúc đảo trật tự từ trong tiêng Anh từ góc nhìn ngữ pháp truyền thống. Từ điển học và Bách khoa thư. Số 1 (2016). Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt nam.

5. Đặc điểm câu đảo ngữ tiếng Anh trên bình diện cấu trúc nghĩa biểu hiện. Tạp chí khoa học. Đại học Huế.

6. Đặc điểm câu đảo ngữ tiếng Việt xét trên bình diện cấu trúc nghĩa biểu hiện. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số 6 (2016). Hội ngôn ngữ học Việt Nam.

7.  An investigation into how high school teachers of English design communicative activities for their reading classes in Quang Binh province: Realities and solutions.(Năm 2004). Luận văn Thạc sĩ.

8. Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. (Năm 2017). Luận án Tiến sĩ.

                                                      

 


         

 

 

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình