Giới thiệu

Tổ Tiếng Anh

4/18/2017 3:36:19 PM


 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Bộ môn tiếng Anh được thành lập theo quyết định số 990/QĐ-ĐHQB ngày 20/07/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ để có thể làm việc một cách hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

II. GIẢNG VIÊN VÀ ĐỘI NGŨ

Hầu hết giảng viên đều có trình độ thạc sỹ trở lên, được đào tạo tại các trường có uy tín trong nước, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Hiện tại có 1 giảng viên tốt nghiệp ThS tại Queensland, một trong những trường đại học danh tiếng ở Úc.

- Trưởng bộ môn: TS.GVC. Lê Thị Hằng

Số lượng: 15 Giảng viên, 01giảng viên người Mỹ

Trình độ:

-          01 Nghiên cứu sinh

-         11 ThS

-          04 TS

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Bộ môn tiếng Anh đã không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hàng năm, Khoa Ngoại ngữ đã tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường cử nhiều cán bộ, giảng viên bộ môn Tiếng Anh đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia các hội thảo khoa học cũng như hội nghị chuyên đề của các tổ chức trong và ngoài nước. Tham gia giảng dạy tại bộ môn tiếng Anh còn có một số chuyên gia nước ngoài, các giảng viên đầu ngành của các trường đại học lớn trong nước.

Danh sách cán bộ giảng viên bộ môn tiếng Anh

STT

Họ Tên

Chức Vụ

1

GVC.TS. Lê Thị Hằng

Trưởng Bộ môn

2

GVC. Ths. Hoàng Thị Hà

Q. TK – Giảng viên

3

GVC. TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

Giảng viên

4

GVC.ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

5

GVC. TS. Nguyễn Đình Hùng

Trưởng khoa

6

GVC.TS. Võ Thị Dung

TP. QLKH – HTQT - Giảng viên

7

Ths. NCS. Phạm Thị Hà

PTK - Giảng viên

8

ThS. Hoàng Hoa Ngọc Lan

Giảng viên

9

ThS. Hoàng Ngọc Anh

Giảng viên

10

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giảng viên

11

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Giảng viên

12

ThS. Nguyễn Thọ Phước Thảo

Giảng viên

13

ThS. Mai Thị Như Hằng

Giảng viên

14

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Giảng viên

15

ThS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên

16

Rebeca lee

Giảng viên

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ

Đào tạo cử nhân Tiếng Anh trình độ Đại học và Cao đẳng để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Anh như giảng dạy, biên - phiên dịch, các dự án nước ngoài, các lĩnh vực du lịch, khách sạn như hướng dẫn viên, lễ tân, nhân viên văn phòng...và các lĩnh vực khác nhằm đáp ứng như cầu kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Ngoài ra người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn khi có nhu cầu.

Kết hợp với Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học của trường để đào tạo các chứng chỉ Tiếng Anh và bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu.

Giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tham gia tất cả các hoạt động khác để góp phần xây dựng trường Đại học Quảng Bình ngày càng vững mạnh và phát triển. 

 IV. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

v       Các ngành, hệ đào tạo chính

Đại học Ngôn ngữ Anh - Hệ chính quy,

Đại học Ngôn ngữ Anh - Hệ Liên thông chính quy,

Đại học Ngôn ngữ Anh - Hệ Liên thông vừa làm vừa học.

Đại học Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2

Cao đẳng Tiếng Anh                                                         

v       Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hoạt động và công tác trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, biên-phiên dịch, nghiên cứu, du lịch, khách sạn, văn phòng…


V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BỘ MÔN
 

v       Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hàng năm Bộ môn Tiếng Anh tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học như đăng ký, thực hiện các đề tài khoa học cấp Trường. Ngoại ra, bộ môn còn tổ chức các hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của nhiều báo cáo viên là giảng viên nhiều kinh nghiệm trong khoa. Hàng năm, cán bộ giảng viên trong bộ môn đều tham gia biên soạn giáo trình cho phù hợp với yêu cầu mới.  

Nhiều giảng viên đã có những công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành của các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước.

v       Hoạt động sinh viên

Sinh viên luôn được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng của cá nhân. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học như tham gia Hội nghị khoa học, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động Văn-Thể-Mỹ. Khoa và bộ môn luôn coi trọng việc duy trì và phát triển câu lạc bộ tiếng Anh, các cuộc thi, giao lưu giữa sinh viên các khóa, tạo cơ hội để sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập và nâng cao tầm hiểu biết.

 

 

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình